Proclamatie
Vlaggen en banieren maken een proclamatie voor de hemel en de aarde,engelen en demonen door degene die
de vlag bedient en wanneer de banieren worden opgeheven.
 
In de aanbidding presenteert de vlag ons hart naar God toe en God’s hart naar ons toe.
Het spreekt van Zijn ontzagwekkende kracht, onze vlaggen herrineren Hem en ons aan
Zijn eeuwig woord en verbond met ons.
 
In oorlogsvoering proclameert de vlag/banier het koninkrijk van God en declareert de vlag/banier
onze autoriteit over de machten van de duisternis.
We heffen onze vlaggen omhoog in overwinning als wij de strijd ingaan, we geven eer aan
Degene die de strijd al heeft overwonnen.
 
Als u een aanbiddings danser bent of degene die de vlaggen bedient in uw samenkomst weet
dan dat u dan een hart van aanbidding hebt.
Als je beweegt sta je in de bres voor Gods volk.
 
Een soldaat die gewapend is en in oorlog uittrekt maar niet weet hoe hij zijn wapens effectief moet
 gebruiken , wordt heel gauw een slachtoffer.
 
Banieren en vlaggen hebben effect in de geestelijke wereld.
Ze zijn expressies van het woord van God.Ze heten de tegenwoordigheid van God welkom in ons midden.
Wanneer wij bewegen met de vlaggen heeft God’s Geest de leiding. We zijn afhankelijk van de Heilige Geest.
Als wij onze banieren en vlaggen omhoog heffen maken wij Zijn naam groot en geven Hem de eer en aanbidding.
 Wij aanbidden niet de vlaggen en de banieren maar gebruiken ze om God de aanbidding te brengen.
 
Vlaggen en banieren gebruiken we om:
* Eer aan God te bewijzen
* Om te communiceren
* Gods aanwezigheid te signaleren
* De geestelijke troepen bijeen te brengen
* De overwinning te proclameren over onze vijanden
* Terrein afbakening
* Orde in de gemeenschap
* Voorbede
* Feestelijkheid
 
Hoe kunnen wij aanbidden:
* Met vaandels vlaggen ) Psalm 20:6
* Dansen Psalm 30:12, 149:3, 1 Sam18:6-7
* Oorlogsvoering en proclamatie Psalm 70:5
* Banieren Psalm 60:6
* Muziekinstrumenten Nehemia 12:36b
* Profetisch nieuw lied/bewegingen/muziek Psalm 114:9
 
Materiaal om God mee te aanbidden:
* Muziekinstrumenten
* Stemmen
* Vlaggen
* Vaandels
* Streamers
* Banieren, en de sjofar : Jeremia 51:27 Heft de banier omhoog op de aarde ,blaas de bazuin onder de volken
Zijn banier over ons is liefde Hooglied 2;4
 
Romeinen 12:1 dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer, die is de redelijke eredienst
 
Praktisch gebruik van vlaggen:
* Reinig jezelf eerst voor je begint met het bloed van Jezus,leg alles af , maak het in orde met anderen,
* Kleed je goed, geen blote buik en opzichtige kleding,
* Reinig en zalf je matriaal
* Wees netjes met je matriaal en wees een goede rentmeester
 
Praktisch gebruik voor vlaggers:
Onderwerp je aan de gevoeligheid van de Heilige Geest en onderwerp je ook aan de aanbiddings leider
Acht de ander hoger dan jezelf. En probeer een eenheid te vormen en samen te werken.
Eenheid zet kracht vrij.
Doe wat de Heilige Geest zegt
 
Temperament van de Heilige Geest:
Openb 4:6-8
Laat de temperament van de Geest zien.Beweeg in de zalving op het temperament van dat moment.
 Bij hetzelfde lied kan je op een andere keer andere bewegingen van God ontvangen.Er is dan een andere temperament van de Geest aanwezig.
Ga daarom niet standaard bij liederen dezelfde bewegingen doen. Wees gevoelig voor welk temperament van de Heilige Geest zich manifesteert.
* Temperament van de Leeuw: De bewegingen van de vlaggen zijn koninklijk. Strijdvaardig, majestueus,vorstelijk, heersend, land in bezit nemen.
* Temperament van de mens: voorbede, bewogen, nederig, zachtmoedig, maar ook kinderlijk, blij en vrolijk, jubelend,.
* Temperament van de arend: Visionair, rustige bewegingen, profetisch, alsof er vleugels in beweging zijn, gevoelig, soms vreemd overkomend.
 
Ritme:
De bewegingen van de vlaggen zijn altijd onderworpen aan de muziek. De drummer en percussionist zijn belangrijke instrumenten voor de vlagger.
Vooral met het strijden en in eenheid bewegen.
Soms is er geen ritme, dan is er het profetisch lied.
 
Luister altijd goed wat er gezongen wordt.
Gevoel voor ritme is heel handig te hebben als vlagger.
 
 
Geoefenheid:
* Oefen met je eigen vlaggen
* Weet wat je met je vlag kan. Onhandig gedrag stoort de zalving.
* Samen werken is niet alleen samen oefenen maar ook je hart samen delen
* Oefen je ook in het onderwerpen aan de aanbiddingsleider, ook al wil jij wat anders doen onderwerp je altijd aan hem/haar.
* Vlaggers onderling onderwerp je ook aan een vader/moeder in het vlaggen, want ook daar is het belangrijk dat er een is die de leiding heeft.
* Vlaggers moeten een zijn met hun vlaggen.
 
Vlaggen geestelijk gezien:
* Een vlag is een verlenging van deovertuiging die je ziet
* De kleur symboliseert wat
* Het geeft het karakter van God weer
* We beelden op creatieve manier uit wat de Geest aan het doen is
* De manier van bewegen zegt wat
* De manier hoe je ermee omgaat zegt wat
* Het moment van gebruik zegt wat
 
Een vlag bewogen in de zalving van de Heilige Geest en in de naam van Jezus, verplaatst niet alleen lucht maar zet Ruach ( Zalving van de Geest, vrij. Adem van God dat leven brengt over het volk.
 
 
 
 
 
 
 
Voor al uw banieren en vlaggen bent u bij ons op het goede adres...
 
 
 
Today, there have been 21 visitors (25 hits) on this page!

Get my banner code or create your own banner This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free